Avís legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular: CITYLIFT, S.A.
  • Direcció: Ctra. Sta. Coloma, 99 (Pol. Ind. Mas Xirgu); 17005- GIRONA
  • Contacte: marketing@citylift.net
  • Telèfon: 972.225.490

 

Propietat Intel·lectual.

ADN GIRONÍ® és una Marca Registrada de CITYLIFT, S.A. D’acord amb l’article 34 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, el titular d’una marca té reconegut el dret exclusiu a utilitzar-la en el tràfic econòmic. Tanmateix, el titular ostenta el dret exclusiu de prohibir que tercers, sense el seu consentiment, utilitzin la marca en el tràfic econòmic, ja sigui mitjançant l’ús de signes idèntics o de signes que per la seva similitud impliquin us risc de confusió entre el públic.

Qualsevol reproducció no autoritzada dels noms i logotips d’ADN GIRONÍ® queda expressament prohibida. 

 

Objecte.

Les següents condicions generals (en endavant, “les Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (en endavant, “el Portal”) que la Marca “ADN GIRONÍ” posa a disposició dels usuaris d’Internet. Amb la mera utilització del Portal, l’usuari accepta plenament i sense reserves les Condicions Generals, que podran ser modificades pel titular en qualsevol moment. El usuaris queden sotmesos, doncs, a aquelles condicions particulars, avisos, reglaments o instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, sempre i quan no s’hi oposin.

 

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal y els seus serveis.

El titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis i continguts Portal. Degut a causes imputables al Titular, i sempre que sigui raonablement possible, ADN GIRONÍ avisarà amb antelació de les interrupcions en el funcionament del Portal. El Titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar la falta de disponibilitat o continuïtat del Portal, de qualsevol dels seus serveis o dels errors d’accés a les diferents pàgines web del Portal.

 

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible al Portal.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquest Portal és propietat dels respectius Clubs Esportius associats al Projecte “ADN GIRONÍ”, els quals la cedeixen voluntàriament. Els drets d’imatge dels esportistes que hi apareixen en cap cas corresponen al Titular.

 

Utilització del Portal per part dels usuaris. 

L’usuari s’abstindrà d’obtenir qualsevol tipus de contingut del Portal, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges, vídeos, software o qualsevol classe de material, sense la prèvia autorització del Titular.

 

Exclusió de responsabilitat dels continguts procedents d’usuaris i exclusió de responsabilitat pels serveis allotjats fora del Portal 

El Titular no és responsable, ni de manera directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari.

El Porta posa a disposició de tots els usuaris dispositius tècnics d’enllaços (vincles, directoris i eines de cerca) que permeten l’accés a pàgines web gestionades per tercers, i per tant, alienes al Titular. En aquest sentit, el Titular no és responsable de tots aquests serveis externs.

 

Protecció de Dades.

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent direcció: Ctra. Sta. Coloma, 99 (Pol. Ind. Mas Xirgu); 17005- GIRONA.

 

Legislació aplicable i Fur de competència territorial.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis del Portal o de la interpretació de les Condicions Generals serà resolta per Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Girona.

 

 

 

Empieza a escribir y pulsa Intro para buscar